Rozšíření služeb - servis na horách

Na zimu jsme připraveni!

Provádění technických revizí domovních ČOV dle § 59 zákona o vodách č. 254/2001 Sb.

Reagujeme na změnu legislativy a kromě komplexního servisu ČOV s údržbou nabízíme provedení povinných technických revizí domovních ČOV. Revizi musí mít všechna zařízení, která byla povolena v režimu ohlášení a využila vybavení výrobku CE certifikací. Revize je nutná jedenkrát za dva roky. Výsledky revize je vlastník povinen předávat do 31. 12. příslušného roku vodoprávnímu úřadu.