Zákazníci registrovaní na servisním portálu

Zákazníci neregistrovaní na servisním portálu


 

Havarijní servis 24 h
tel.: 800 150 155

 • Poskytování údržby vodárenských dispečinků a zajištění havarijního servisu.
 • Pro každého zákazníka je sestaven individuální balíček služeb s časovým harmonogramem prováděných prací.
  • Pomocí internetového rozhraní může každý smluvní zákazník zadávat do systému své požadavky, sledovat jejich vyřízení a kontrolovat fakturaci služeb.
  • Veškerý provoz servisních služeb je řízen dispečerem, který reaguje na požadavky zákazníka.
  • Každý zákazník má dále k dispozici hot-line napojenou na havarijní službu, která je k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

Vozidlo cervene Vozidlo bodro-bílé

Smluvní partneři nemají za havarijní služby žádné příplatky, jedná se o bonusový systém v rámci smluvního balíčku služeb!

 • Zajištění oprav a odstranění nutné havárie 24 hod denně.
 • Výjezd do 6 hodin od nahlášení havárie.
 • Zajištění a zabezpečení odtoku vypouštěných vod a zlepšení jejich kvality.