Vodárenský dispečink, 24 hodin, 7 dní v týdnu havarijní servis..

NAHLÁSIT SERVISNÍ UDÁLOST

 

Vodárenský dispečink 24 h, tel.: 800 150 155

  • 24 hod. havarijní servis.
  • Poskytování údržby vodárenských dispečinků a zajištění havarijního servisu.

24h dispečink a garantovaný servisní zásah ve smluvně zajištěném čase, pomocí instalovaného MaR, zajišťujeme GSM  přenos dat na webové rozhraní, následná vizualizace provozních stavů přes internetové rozhraní je dostupné každému zákazníkovi s přístupem na internet.

Pro každého zákazníka je sestaven individuálně balíček služeb s časovým harmonogramem prováděných prací. Pro sledování vyřizování požadavků zákazníka a sledování postupu prací je naveden k zákazníkovi speciální software VODA SERVIS. Pomocí internetového rozhraní může každý smluvní zákazník zadávat  do systému své požadavky, sledovat jejich vyřízení a kontrolovat fakturaci služeb. Veškerý provoz servisních služeb je řízen  dispečerem, který reaguje na požadavky zákazníka. Každý zákazník má dále k dispozici hot -line napojenou na havarijní službu. Služba je k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

Smluvní partneři nemají za havarijní služby žádné příplatky, jedná se o bonusový systém v rámci smluvního balíčku služeb!

  • Zajištění oprav a odstranění nutné havárie 24 hod denně.
  • Výjezd do 6 hodin od nahlášení havárie.
  • Zajištění a zabezpečení odtoku vypouštěných vod a zlepšení jejich kvality.

Dispečink

  • Aktivní komunikace se servisními techniky.
  • Zajištění dodávek materiálu s časovým rozlišením, pro havarijní opravy vodohospodářských sítí.

Nemáme Vámi požadovanou službu z oblasti vodního hospodářství uvedenou v nabídce? Neváhejte a zavolejte, určitě vám poradíme a vyjdeme vstříc!

Dispečerská práce spočívá v převzetí požadavku zákazníka, pasport požadavku a předání k vyřízení. Za účelem zlepšení efektivnosti pasportu, má dispečer přehled o pohybu aut a osob začleněných do projektu. Cílem je co nejvíce zpřesnit zadání tzn. specifikovat zákazníka pro osobu, která bude problém řešit a odstraňovat.

Zajištění dispečerské činnosti

V rámci pasportizace objektu se vysleduje, zda zákazník tuto službu má instalovanou a převádí se pouze sledování nebo si ji může jednoduše pronajmout s rozložením splátek na dvou až tříleté období, kde platí nájem ve splátkách za zařízení jako takové a dále službu za sledování a poplatky.

Tato dispečerská činnost spočívá v denním sledování provozní činnosti jednotlivých vodárenských objektů na úseku pitné a odpadní vody (vodojemy, čerpací stanice, čistírny odpadních vod…).

U dispečinku ČOV lze rovněž využít GSM brány pro zasílání SMS s popisem události na předem definované telefonní číslo.

Webový zákaznický portál

Profesionální systém, ve kterém zadáte požadavek a máte přehled, informaci o vyřizování. Jedinečnost servisního systému spočívá především v jeho bezprostřední reakci na nahlášenou servisní událost. Zákazník po nahlášení servisní události dostane okamžitě odpověď, že se jeho servisní zakázka zpracovává. Zákazník si také díky vygenerování čísla zakázky na servisním portálu může kontrolovat stav této zakázky.

V praxi to vypadá asi takto:

1 Zákazník nahlásí servisní událost prostřednictvím servisního portálu. Zde vyplní své základní identifikační údaje, popíše, o jaké zařízení se jedná, kde se toto servisní zařízení nachází a popíše průběh závady na tomto zařízení

2 Po vyplnění těchto údajů bude tato zpráva odeslaná na dispečink a vzápětí bude taky vygenerováno jedinečné číslo této zakázky. Toto jedinečné číslo bude sloužit jako přístup na portál ke kontrole stavu zakázky (termín servisního zásahu, příprava na dílně, servisní technik na cestě, ukončený servisní zásah, fakturace). Všechny aktualizace ohledně této zakázky budou zasílány buď emailem nebo sms k zákazníkovi, tak aby věděl, že zakázka probíhá a že se na ni pracuje.

3 V den servisního zásahu naším technikem bude zaslaná sms, že technik vyjíždí k zákazníkovi (samozřejmě datum a přibližný čas servisu bude zákazníkovi zaslán dva dny předem), po příjezdu servisní technik oznámí prostřednictvím portálu započetí a následně zakončení servisu, poté vypíše spotřebovaný materiál a zákazník vše potvrzuje elektronickým podpisem.

Díky tomuto portálu bude mít zákazník přehled o celé zakázce od začátku až do konce čímž bude předejito následným dohadům o provedení práce (čas, materiál, ujeté km).