Chlumec nad CidlinouStručný popis provozu
Vodovod (délka): ANO (1,8 km)
Počet zásobených obyvatel: cca 60
Vlastní zdroj vody/úpravna: ANO
Kanalizace (délka): ANO (1,2 km)
Počet obyvatel napojených na kanalizaci: cca 60
Čistírna odpadních vod: ANO , ČOV-1 (400 EO), ČOV Herva (12EO)


Aktuální ceny vodného a stočného

cena vodného a stočného pro odběratele průmyslového areálu Chlumec nad Cidlinou - Lišice, platná od 1. 1. 2020 je v této výši

  • VODNÉ ........ 71,23 Kč/m3 + 15% DPH .... 81,92 Kč/m3 s DPH
  • STOČNÉ ....... 45,95 Kč/m3 + 15% DPH .... 52,85 Kč/m3 s DPH
  • CELKEM ....... 117,18 Kč/m3 + 15% DPH .... 134,76 Kč/m3 s DPH

Veškeré účetní dotazy, příp. oznámení a hlášení poruch prosím směřujte na tato telefonní čísla:

  • Marinica Kamil, provoz VaK                               tel. 603 554 885
  • VODA CZ SERVICE s.r.o.                                    tel. 800 150 155