Využití sacích bagrů

Jedním z hlavních strojů figurujícím v technologii specializované těžby sedimentů z toků a nádrží je průmyslový vysavač nejvyššího sacího výkonu, tzv. „sací bagr“. Jedná se o cisternovou nástavbu s pneumatickou technologií sání a vysokým sacím výkonem třídy 9000 m3 vzduchu/hod. V současné době je v nabídce též výkon 11000. Sací bagr je v ČR stále nedoceněnou technologií . Sací výkon je dosažen kombinací podtlakové a pneumatické manipulační technologie. Jeho konstrukce umožňuje plynule nasávat bez přestavení komponentů stroje tekuté, polotekuté, sypké i prašné materiály. Technická výjimečnost stroje významně předurčuje ekonomiko-technické hledisko jeho použití při realizaci zakázek.

Sací bagr 1

obrázek 4

 

 

 

 

 

  


Mokré sání

 • Sání hustých kalů a tekutých materiálů bez nutnosti ředění
 • Pneumatické sání kalů s obsahem písku a štěrku
 • Sání z hloubek nad 10 metrů a vzdáleností nad 200 metrů
Příklady: čištění vyhnívacích, uskladňovacích a aktivačních nádrží, čištění lapáků písku, čištění vypínacích komor, čištění čerpacích stanic, čištění dosazovacích nádrží, čištění dešťových zdrží, odstraňování písku, štěrku, kameniva z potrubí nad DN800 mm přímým odsáváním sacím bagrem (pneumatická těžba).

Suché sání

 • Odsávání sypkých materiálů frakcí až do 40 mm
 • Sání ze vzdáleností až 300 metrů
 • Bezprašné plnění surovin do big-bagů

Příklady: čištění sil, zásobníků surovin, odsávání náplní částí technologií ČOV, čištění sil pro uskladnění sypkých materiálů (vápna, aktivní uhlí apod.)

Sací bagr 2

obrázek 5

 

 

 

 

 

 


Výkopové práce

 • Narušování zásypových vrstev
 • Odsávání zásypových materiálů z inženýrských sítí

Příklady: výkopové práce při havarijních opravách, vodovodů, kanalizací, plynovodů, podzemních vysokonapěťových rozvodů a jiných podzemních potrubních vedení


Manipulace surovin a materiálů

 • Pneumatická svislá a vodorovná doprava s navrstvením materiálu v jedné operaci
 • Dosah do výšky přes 20 metrů, vysoké pracovní výkony – náhrada ruční práce
 • Možnost manipulace veškerých sypkých materiálů – štěrk, písek, kačírek
 • Nakládka stroje nasypáním či nasátím

Příklady: zafoukávání materiálu do odstavených stok, výměny náplní pískových rychlofiltrů, doprava a vykládka filtračního písku v úpravnách vody vyfoukáním se současnou distribucí materiálu do požadované vrstvy

Sací bagr 3

obrázek 6

 

 

 

 

 

 


Další využití

 • Čištění výrobních technologií
 • Čištění technologií vodního hospodářství
 • Čištění a diagnostika kanalizací
 • Úklidy dle NV 406/2003 Sb.

Služby těžkých úklidů jsou dodávány ve prospěch většiny elektrárenských provozů společnosti ČEZ. Jejich provádění jezaloženo na využívání vysoce výkonné techniky spolu s organizací úklidových činností na jednotlivých provozech.

Jsou prováděny zejména:

 • Celoročně periodicky prováděné úklidové a čistící činnosti
 • Odstávkové činnosti
 • Havarijní služba

Vysoce výkonná technika v minulosti umožnila zkrácení odstávkových činností a současně provedení prací ve vyšší kvalitě. Vzhledem k obsahu a rozsahu prováděných prací, dislokaci našich provozoven, techniky a pracovníků jsme schopni vytvořit pro všechny klasické elektrárny funkční model logistiky provádění služeb, který umožní snížení měrných nákladů na jejich provádění a současně poskytne možnost realizace dílčích zásahů v požadovaných termínech.

Reference

 Čištění rybníka, Provodov-Šonov

čištění čov

Těžení filtrátu z úpravny vody, Pardubice-Hrobice

čištění filtrů.jpg

Vysání melasy z vagónů ČD

Vysání melasy.jpg

Sání prachových filtrů z výroby Technistone

Technistone.jpg

Těžení štěrbin z masokombinátu, Skaličan

Těžení štěrbin.jpg

Čištění mobilních kontejnerů kalu o sušině 8-10%

čištění mobilních kontejnerů.jpg

 

 

 


V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:

Jakub Kopecký                                                                         Petr Stojka
Manažer dopravy                                                                       Obchodní zástupce
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
702 259 306                                                                              731 197 097